Onstanthof.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Ons Tanthof

Uitgelicht

Gids

Sinds 2003 werk ik in mijn praktijk als spiritueel therapeut. Ik heb de 4 jarige opleiding aan de ASPI in Krommenie [zie www.aspi.nl] afgerond, mijn afstudeer scriptie ging over het therapeutisch werken met dromen. In de opleiding sprak de combinatie van energetisch werken en vormen van alternatieve, kortdurende psychotherapie mij erg aan. De spirituele grondhouding van de opleiding is voor mij erg belangrijk, ik heb de wens om in mijn therapie mensen weer te verbinden met het grotere geheel waar ze deel van uitmaken. Sinds 2003 geef ik les in het eerste jaar van de opleiding, de Intensieve Jaartraining Spirituele Ontwikkeling. Daarnaast verzorg ik de lessen droomwerk in het 4e jaar van deze opleiding. Vanuit een brede interesse heb ik mij verdiept in kindertherapie, reïncarnatietherapie, droomwerk, sjamanisme, focussen, aurareading, mindfulness, reiki, familieopstellingen. Ik geef lezingen en workshops over dromen en pas het toe in individuele sessies. Het is mijn passie om mensen bewust te laten worden van de schoonheid en kracht die in hen schuilt. Therapie die ik geef is gericht op bewustwording van datgene wat blokkeert en van datgene wat sterker maakt en heelt. Ik wil mensen begeleiden in dat proces maar uiteindelijk komt heling vanuit de persoon zelf.
Spiritueel therapie is een holistische therapievorm d.w.z. dat bij deze therapie als uitgangspunt genomen wordt dat voor een gezond functioneren de fysieke, emotionele mentale en spirituele aspecten van een mens in evenwicht dienen te zijn. Spiritualiteit staat hierbij voor verruiming en verdieping van het bewustzijn waardoor zaken vanuit een breder perspectief beleefd kunnen worden. Je kan kiezen voor een behandeling wanneer je iets meegemaakt hebt wat je nog niet goed heb kunnen verwerken, wanneer je angsten ondervindt, niet weet wat je met je leven aanmoet, je iedere keer dezelfde conflicten tegenkomt , je meer ziet weet hoort dan anderen en daar mee om wil leren gaan , je gewoon vrijer in het leven wil staan en je passie wil volgen,je onbegrepen lichamelijke klachten hebt.
De Bonte Pael wil een basisschool zijn waar wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Samenspraak met ouders is belangrijk, want bij dit alles speelt u een belangrijke informatieve en stimulerende rol. Een school is geen op zichzelf staand iets, maar maakt onderdeel uit van de wereld van het kind. Als school willen wij de kinderen begeleiden op weg naar een zelfstandige plaats in de maatschappij. Dat houdt in dat we ons niet beperken tot de onderwerpen die in de leerboeken staan, maar dat wij ook aandacht besteden aan actuele zaken om ons heen.