Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onstanthof.nl

Inloggen of inschrijven

Open ochtend op de Bonte PaelOp vrijdagochtend 14 december is onze school de hele ochtend open voor geïnteresseerden die op zoek zijn naar een school voor hun kind.

We nodigen iedereen uit om dan letterlijk een kijkje in de school te nemen. De leerkrachten en de leerlingen laten zoveel mogelijk een gewone lesochtend zien. 

U kunt ook altijd een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding en een informatief gesprek op een ander moment.

De Bonte Pael wil een basisschool zijn waar wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Samenspraak met ouders is belangrijk, want bij dit alles speelt u een belangrijke informatieve en stimulerende rol. Een school is geen op zichzelf staand iets, maar maakt onderdeel uit van de wereld van het kind. Als school willen wij de kinderen begeleiden op weg naar een zelfstandige plaats in de maatschappij. Dat houdt in dat we ons niet beperken tot de onderwerpen die in de leerboeken staan, maar dat wij ook aandacht besteden aan actuele zaken om ons heen.

De Bonte Pael is een school die haar visie helder voor ogen heeft. De school kenmerkt zich als een veilige, uitdagende school die rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Het team probeert zoveel mogelijk de kindertalenten te ontwikkelen in samenwerking met ouders.

Binnen ons onderwijs staan de volgende elementen centraal:

  • Goed onderwijs door aandacht en respect voor ieder kind.
  • Een veilig pedagogisch klimaat.
  • Een brede ontwikkeling voor iedere leerling.

Kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Deze toekomst stelt andere eisen. Om succesvol te zijn in een steeds veranderende maatschappij hebben mensen specifieke vaardigheden nodig. Deze worden ook wel de 21st century skills genoemd; vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, burgerschap, kritisch denken, ICT-geletterdheid, communicatie, creativiteit en ondernemingszin. Het ontwikkelen van deze vaardigheden heeft een vaste plek in ons onderwijs tijdens creatieve middagen.Deel dit bericht!