Onstanthof.nl

Inloggen of inschrijven

Veilig VerkeerIn de periode 2006 - 2010 bestond er een werkgroep Veilig Verkeer Tanthof. Die groep had maar 1 doel, de verkeersveiligheid verbeteren. 

In Tanthof is al in de jaren '90 bijna overal een 30 km zone ingevoerd. Het punt was echter dat veel automobilisten, veelal wijkbewoners, het niet zo nodig vonden zich aan die snelheid te houden. Voor een wijk met relatief veel kinderen geen goede zaak. 

Er zijn in die jaren verschillende acties gehouden om hardrijders op hun gedrag aan te spreken. Er werd niet geverbaliseerd, maar een gesprekje gevoerd over de verantwoordelijkheid van de automobilist. Dat heeft aardig geholpen, wat is bevestigd met metingen van de snelheid. Over de acties en de resultaten verschenen enkele malen per jaar artikeltjes in de Wijkkrant, soms ook in het AD, de Delftse Post en Delft op Zondag.

Resultaten van de WVVT:

* in een paar straten is gemeten dat er minder hard wordt gereden

* de Latijns-Amerikalaan en het Abtswoude zijn nu 30 km zone.

* er zijn herhalingsborden van de 30 km zone geplaatst bij de oversteekpunten van de busbaan

* bewustzijn voor 30 km lijkt verbeterd.

De Werkgroep kon alleen maar werken met hulp van de gemeente en de politie. Door bezuiningen zijn de wijkcoördinatoren opgeheven. Ook veranderde de relatie met de politie doordat er agenten ingezet werden die meer als handhaver optraden dan als ondersteuner. Daardoor verloor de werkgroep zijn slagkracht en zijn de acties stopgezet.

Deel dit bericht!

Reacties

Thea Riemslag Baas
26 augustus 2018

Dat is heel jammer,Ik heb begrepen dat hier wel borden staan dat het een 30 kilometer zone is maar dat het wijk er niet naar is ingericht. Sommige delen in ons wijk zijn echt ongeschikt voor kinderen. Mijn kleindochter is dinsdag in de straat waar ze woont aangereden door een auto. Met als gevolg een opname op de IC Van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Gebroken sleutelbeen,gebroken bovenarm en rib ,hersenschudding, gekneusde en gedeeltelijk ingeklapte long en een paar gemene schaafwonden in haar gezichtje en op haar armen. Er moeten hier in het tanthof echt betere maatregelen komen die het verhinderen om harder dan 30 kilometer per uur te rijden. Tanthof west moet echt kindvriendelijker worden die borden met 30 kilometer erop zijn niet voldoende. Als er zoveel geld uitgegeven wordt aan allerlei idiote dingen hier in Delft zou veiligheid zeker wat belangrijker moeten zijn. Betere heuvels wegversmallingen, grote bloemenbakken op de straat die de snelheid eruit halen. In het lange gedeelte van de karibastraat en lusakastraat bv kom je de bocht om en staat direct in de straat, totaal geen overzicht wat zich om de hoek afspeelt.Aan de andere kant kom je eerst in een gedeelte met parkeervakken. Een veilig tanthof waar onze kinderen veilig kunnen spelen is heel belangrijk maar in heel veel straten niet mogelijk. Er is aan beide zijden een speelveld met heuveltjes gemaakt, geen kind maakt daar gebruik van in de karibastraat wordt het zelfs als honden uitlaatplaats gebruikt. De speeltoestellen zijn een aanfluiting.Wat is er op tegen om daar schommels een glijbaan een paar wipkippen een draaimolentje met fietsjes neer te zetten paar banken erbij een hek er omheen en heel veel kinderen kunnen er echt van genieten.Moet er echt een dode vallen voor er iets wordt gedaan?