Onstanthof.nl

Inloggen of inschrijven

Buurt AED voor Tanthof OostVoor Tanthof Oost zijn wij gestart met een actie om een BUURT AED aan te schaffen door middel van crowdfunding. Met de buren en omliggende straten, op 6 minuten loop afstand, willen wij graag het totale bedrag bij elkaar krijgen om deze te plaatsen in het Hoenderhof. Wanneer er een 112 oproep voor een reanimatie is in de buurt, kan gebruik worden gemaakt van deze AED. Wilt u mee doen met deze actie en doneren? Heel graag. Via onderstaande link komt u op de donateurspagina en kunt u via Ideal al vanaf €5,00 doneren. De actie loopt 30 dagen, binnen deze dagen moet het totale bedrag bij elkaar gespaard zijn, dan is de actie geslaagd en zal er een BUURT AED geplaatst wordenin het Hoenderhof, deze is 24/7 bereikbaar middels een pincode. Lukt het niet binnen deze 30 dagen, dan is de actie helaas niet gelukt, wordt er geen BUURT AED geplaatst en krijgen de donateurs hun geld terug.

Een AED daar red je levens mee! 

https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-hoenderhof-2623-delft/donateurs