Op kinderboerderij Tanthof vindt je schapen, geiten, varkens, pony's, ezels, konijnen, eenden, kippen en diverse andere soorten vogels. D...
Welkom op de Delftse Daltonschool!Een nieuwe fase is aangebroken: uw kind mag binnenkort naar de basisschool! Met het starten op de basis...
Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers,...
In Nederland staan 8 miljoen auto's gemiddeld 23 uur per dag stil. Ook in de gemeente Delft worden veel auto's niet gebruikt. SnappCar br...
Leuk brandweer bedrijf om te helpen. Als brandweerman ben ik dienstverlenend ingesteld en vindt ik het leuk om kennis over te dragen. Da...
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), een universiteit voor denkers en doeners.
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
Spiritueel therapie is een holistische therapievorm d.w.z. dat bij deze therapie als uitgangspunt genomen wordt dat voor een gezond funct...
Computerhulp voor particulieren en kleine bedrijven. Meestal kom ik bij de klant aan huis. Uitgebreide werkzaamheden voer ik uit in mijn ...