Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers,...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), een universiteit voor denkers en doeners.
Spiritueel therapie is een holistische therapievorm d.w.z. dat bij deze therapie als uitgangspunt genomen wordt dat voor een gezond funct...
Computerhulp voor particulieren en kleine bedrijven. Meestal kom ik bij de klant aan huis. Uitgebreide werkzaamheden voer ik uit in mijn ...
De Bonte Pael wil een basisschool zijn waar wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de kinderen met plezier naar toe ga...
De Regenboog is een basisschool in de groene wijk Tanthof- Oost. 'Met zelfvertrouwen de wereld in' is onze stip aan de horizon. Daar wer...