Zuster Jansen is een particuliere thuiszorg organisatie die gespecialiseerd is in zorg bij dementie en de ziekte van Parkinson. Wij werke...
Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers,...
Spiritueel therapie is een holistische therapievorm d.w.z. dat bij deze therapie als uitgangspunt genomen wordt dat voor een gezond funct...
Sinds 2003 werk ik in mijn praktijk als spiritueel therapeut. Ik heb de 4 jarige opleiding aan de ASPI in Krommenie [zie www.aspi.nl] afg...
WOMEN Inc. is sinds 2005 hét netwerk voor alle vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken en daarmee de kansen van alle vrouwen in ...