Populair

The Border is een jongerencentrum gelegen aan Abtswoude 2 in Tanthof. Jongeren tussen de 16 en 23 jaar kunnen elkaar hier ontmoeten en sa...
Welkom op de Delftse Daltonschool!Een nieuwe fase is aangebroken: uw kind mag binnenkort naar de basisschool! Met het starten op de basis...
015NOW organiseert (online) ontmoetingen waar iedereen welkom is en zorgt (weer) voor een twinkeling in de ogen.We bouwen zo met elkaar a...
De Bron is een basisschool in Tanthof-West waar we oog hebben voor de uniciteit van alle kinderen. Het motto van onze school is: De Bron,...
Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers,...

Je organisatie hier?

Maak gratis een pagina aan en word gevonden!